Програма

ФОРУМ ГРАДЪТ 2017, 26 октомври, София Ивент Център
Предварителна програма
 
9.00 – 9.15 Откриване
арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община
 
9.15 - 10.30 
Панел 1. София – град за хората: смяна на модела
Промени в закона за устройство и застрояване на Столична община. 
- Постигане на баланс в развитието на компактния град и околоградския район 
- Балансирано развитие на урбанизираната и природната среда
- Формиране на нови зони за развитие
- Регенерации на градски зони – предизвикателства
- ГИС технологии за интелигентно планиране и устойчиво управление на града
 
Поканени участници:
арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община
Иван Велков, заместник-председател на Столичен общински съвет
арх. Любо Георгиев, изпълнителен директор ОП „Софпроект-ОГП“ и ръководител екип „Визия за София“
инж. Цветомир Жеков, кмет на район "Изгрев"
инж. Теодор Петков, кмет на район „Витоша“
Евгения Караджова, управител на „Есри България”
Модератор:  урб. Нурхан Реджеб, София  - град за хората

10.30 - 10.40 Кафе пауза

10.40 - 11.20
Панел 2. Перспективи за развитие на българските градове в настоящия програмен период. 
Финансови инструменти за градски проекти 2014-2020 – добри практики.
 
Поканени участници:
Деница Николова, заместник министър МРРБ, ръководител на ОП  „Региони в растеж 2014-2020“
Даниел Панов, председател на НСОРБ
Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България 
Надя Данкинова,  изпълнителен директор на „Фонд за устойчиво градско развитие“
Модератор: Николай Тодоров, отговорен редактор, Сгради и архитектура", Градът Медиа Груп
 
11.20 – 12.20
Панел 3. Транспорт и мобилност. Транспортно-комуникационни предизвикателства и решения. Интелигентни решения  за градска мобилност и инфраструктура. Зарядна инфраструктура. Актуални промени в нормативната уредба.
 
Поканени участници:
Евгени Крусев, заместник-кмет по направление „Транспорт и транспортни комуникации",  Община София
Христиан Петров, изпълнителен директор, „Център за градска мобилност" ЕАД, София
Проф. д-р Михаил Цанков, управител, Иркон 
Ивелина Стратева, директор на дирекция Икономика и стопански дейности” , Община Бургас
Арх. Ани Маркова, криейтив мениджър, Иво Петров Архитекти
Васил Такев, главен мениджър продажби LP&DM, ABB
Модератор: Тодор Тодоров, старши екперт, „Трансконсулт-22" ООД 
 
12.20 – 13.20 Обяд
 
13.20 - 14.30 
Панел 4. Развитие на Третия метродиаметър на Столичното метро. 
 
Поканени участници:
проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД
инж. Стефан Чонков, проектов ръководител,  „Джи Пи Груп” АД 
инж. Климент Иванов, началник на група строителни обекти в „СТАНИЛОВ" ЕООД
инж. Владислав Петров, ръководител обект на МС 18 „Трейс груп холд" 
инж. Светослав Пехливанов, ръководител „Строителство", „Геострой" 
Арх. Фарид Пактиавал, „Пактиавал Архитекти"
Модератор: Милена Василева, Градът Медиа Груп
 
 
* Програмата е предварителна и подлежи на промяна. 
 

 

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Research & database платформа:

Партньори: