инж. Иван Илиев ръководител обособени строителни дейности във фирма "Станилов" ЕООД

инж. Иван Илиев

Инж. Иван Илиев е строителен инженер. Има магистърска степен от УАСГ - София, с квалификация "Хидротехническо строителство". Работил е като технически ръководител, групов технически ръководител, главен инженер и мениджър проект на редица големи строителни обекти като Хидровъзел "Девин", каскада "Белмекен - Сестримо", ПАВЕЦ "Чаира", Хидровъзел "Цанков камък", Метрополитен София и други. Има тригодишен опит като проектов ръководител в Метро Мюнхен – Германия. В София ръководи редица проекти с дълбоко фундиране в укрепени котловани със шлицови стени, пилоти и анкери. В момента работи като ръководител обособени строителни дейности във фирма "Станилов" ЕООД и координира направлението "Тунелно строителство, метростроителство и хидротехническо строителство".