инж. Анна Владова управител, "Булплан" ООД

инж. Анна Владова

Родена е през 1958 г. в София. Завършила е средното си образование в Софийската математическа гимназия, специалност „Програмиране“, а висше – във Висшия институт по архитектура и строителство (сега УАСГ), специалност „Промишлено и жгражданско строителство“.
От 1983 до 1995 г. е главен експерт в Столична община, управление „Архитектура и градоустройство“.  
От 1995 г. е главен инженер, а от 2000 год. – управител на „Булплан” ООД.
Има 20-годишен опит като участник в екипи на „Булплан” за изработване на общи и подробни устройствени планове с цифрови модели – Велико Търново, Русе, Балчик, Банско, Търговище и др.