инж. Димитър Наков зам.-кмет на Община Русе

инж. Димитър Наков

Димитър Наков е роден на 6 септември, 1970 г. От 11.2011 – до сега е зам.-кмет по „Устройство на територията” в Община Русе. От 2000 г. до 11.2011 г. е старши експерт Общ устройствен план, ПУП-План за регулация, Кадастър, ГИС, CAD/CAM системи в Община Русе.
Завършил е Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), специалност Геодезия. Женен е, с три деца.