Проф. д-р инж. Димитър Назърски зам.-председател на КАБ (модератор)

Проф. д-р инж. Димитър Назърски

Проф. д-р инж. Димитър Назърски е роден на 27.01.1943 г.
Завършил е строително инженерство по специалността “Промишлено и гражданско строителство” във ВИСИ, София. Специализирал е в Московски строителен университет; Научно-изследователски институт по бетон и железобетон, Москва; Хелзинкски технологичен университет. Има докторска степен в областта на корозията на бетона от ВИАС (днес УАСГ), София.
Пенсиониран преподавател в Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации в УАСГ.