инж. Кирил Маслев управител, „Хидромат” ООД

инж. Кирил Маслев

Кирил Константинов Маслев e управител на фирма „Хидромат” ООД. Завършва ТУ - София през 1974 г. специалност „Промишлена топлотехника”. Специализирал проектиране и изпълнение на хидроизолационни, топлоизолационни и вентилационни системи в подземното строителство в Минно-геоложкия университет в София, а така също и Чехия, Унгария, Русия, Англия, Белгия.
През 1992 г. основава „Хидромат” ООД с основен предмет на дейност хидроизолации на сгради и съоръжения. „Хидромат” ООД е член на ITA - AITES (Световна асоциация по подземно и тунелно строителство) и БАИС (Българска асоциация за изолации в строителството), на управителния съвет на която инж. Кирил Маслев е заместник-председател.
Фирма „Хидромат” ООД е член на Българска браншова камара „Пътища”.
От 1992 г. до 2011 г. е изпълнила хидроизолации на десетки съоръжения - пътни и железопътни мостове, метрото в София и други.
През 2015 г. предстои изпълнение на над 50 000 м2 битумна мостова хидроизолация на АМ „Струма” , Лот 2.