Десислава Йорданова съветник по енергийна ефективност на министъра на РРБ

Десислава Йорданова

Десислава Йорданова има степен по Политология и Френска филология от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като в последствие придобива Магистърска степен по специалност Стопанско управление. Работи и по докторска степен специалност Политология в Софийски университет.
Между октомври 2011 г. до октомври 2013 г. е директор на дирекция „Жилищна политика”/дирекция „Обновяване на жилищни сгради” и ръководител на проект „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 /ОПРР.
През 2013 – 2014 г. е директор на дирекция „Управление на Фонд за жилищно обновяване”.