инж. Владислав Петров ръководител обект на МС 18 "Трейс груп холд"

инж. Владислав Петров

Завършил е ВСУ “Черноризец храбър“, Варна, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Ръководител проект  в изграждането на МС 21 и прилежащ участък в кв. Дружба, в момента ръководи строителството на метрополитен, обособена позиция 2, с две МС в кв. „Овча купел“, с главен изпълнител Обединение“ Горна баня“