Иван Велков заместник-председател на Столичен общински съвет

Иван Велков
Роден е на 07.11.1970 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика.
 
Член на политическа партия Зелените и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.
 
Заместник-председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;
 
Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.