Ивелина Стратева директор на дирекция “Икономика и стопански дейности” , Община Бургас

Ивелина Стратева

Ивелина Стратева е родена на 20 октомври 1976 г.
Завършила е Икономически университет - Варна със специалност „Икономика и управление на индустрията“.  Има придобита магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов" в Свищов, а в момента е задочен докторант в университет „Проф.д-р Асен Златаров“ в Бургас, катедра „ Икономика и управление.
Директор е на общинската дирекция „Икономика и стопански дейности ” от 2010 г. Преди това е била началник на отдел „Стопански дейности“ в същата дирекция.