Инж. Климент Иванов началник на група строителни обекти в "СТАНИЛОВ" ЕООД

Инж. Климент Иванов

Инж. Климент Иванов е завършил Техникум по Архитектура, Строителство и Геодезия „Христо Ботев“, София, специалност строителство на метрополитени и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, степен – Магистър, с квалификация Строителен инженер по хидротехническо строителство.

От 14 години работи в „Станилов“ ЕООД. Има цялостен опит в областта на строителството на инвестиционни инфраструктурни проекти, включително финансирани по Европейски и други международни програми и фондове. Обширен опит в прилагането на Договори за строителство по FIDIC на множество обекти от техническата инфраструктура на водоснабдяване и канализация, пречистване на води, депа за отпадъци, тунели и др. Има повече от шест години опит като проектов ръководител при изграждането на Метро София.