инж. Теодор Петков кмет на район „Витоша“

инж. Теодор Петков

Г-н Петков е роден през 1975г. в гр.София.

Завършил е в ХТМУ София специалност информационни и управляващи технологии и индустриален мениджмънт.

Притежава магистърска степен по "Индустриален мениджмънт" и специализация по "Политически мениджмънт" в Съвета на Европа в Страсбург.

От февруари 2009 г. е заместник-кмет на район "Витоша" с ресор "Строителство".

От ноември 2015г.  е Кмет на СО-район „Витоша“ .

Женен, с едно дете.