проф. д-р инж. Стоян Братоев изпълнителен директор на „Метрополитен”

проф. д-р инж. Стоян Братоев

Проф. д-р инж. Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е през 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския транспортен институт, където защитава докторат в областта на метростроителството. Научен и старши научен сътрудник в Научно-изследователския строителен институт. От 1992 г. е изпълнителен директор на "Метрополитен". Има 46 научни публикации, включително и четири книги.