Тодор Тодоров старши експерт Трансконсулт-22 ООД и преподавател УАСГ, катедра Пътища

Тодор Тодоров

Образование:            

Магистър - Строителен инженер „Транспортно строителство”  Университет за архитектура, строителство и геодезия –София ;1983 година

Инструктор на одитори по пътна безопасност

Програма „Партньорство за пътища”, на Холандското Правителство и Агенция „Пътна Инфраструктура” ; 2008 година       

Основна квалификация:

·       Над 30 г.  проектантска, консултантска, управленска и академична дейност в сферата на транспортното планиране, проектиране и строителство, включително управлението на проекти от инвестиционните програми на Пътната администрация в период 2000 – 20003 година, финнасирани от фондове на Европейския Съюз – Програма ФАР – Трансгранично съгрудничество с Гърция, Програми Транзитни пътища 3,4 и 5 финансиране от Европейската Инвестиционна Банка, Програма на Световната Банка за рехабилитация на пътища

·       Транспортно планиране и проектиране на транспортни мрежи в София и Пловдив, като ръководител екип разработващ Генералния План за Организация на Движението.

·       Изготвяне на проекти за развитие на Обществения транспорт в град Бургас и Варна, като ръководител на екип за реализация на „Бързи Автобусни Линии“, включително и реализация на велосипедна инфраструктура.

·       Опит по институционалните и организационни аспекти на градския траспорт. Член на борда на директорите на „Центъра за градска Мобилност“ в периода 2012-2015

·      Отлично познаване нормите и стандартите в проектирането, на ЗОП, на ЗУТ и  подзаконовите нормативни актове в строително-инвестиционната дейност, на европейски директиви в сектора.

Настояща длъжност:

·       Старши експерт в  „Трансконсулт-22” ООД

·       Лектор в Транспортния факултет към Университета за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)