Проф. д-р Михаил Цанков Управител, Иркон

Проф. д-р Михаил Цанков

Михаил Цанков е завършил УАСГпрез 1973 г. Специализирал е в Центъра по приложна математика към ТУ – София, а през 1978 г. защитава дисертация и придобива научна степен  к.т.н. (доктор). Постъпва в катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” през 1978 г. като асистент, в последствие е ст. aсистент , гл. асистент. доцент, понастoящем е професор в същата катедра.. В периода 1983 1985 г. специализира в Япония – Университет Киото. Основава проектантско бюро „Иркон” през 1996 г. От 2011 г. е представител на Р. България в Изпълнителния комитет на EUROSTEEL. Участвал е в проектирането и изпълнението на над 60 обекта на територията на Р. България, Куба, Русия, Нигерия, Молдова, бивша Югославия. Основните научни и професионални интереси са ориентирани към приложението на стоманените носещи конструкции в строителството.