Евгения Караджова управител на „Есри България”

Евгения Караджова

Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика". Тя е дългогодишен представител на българското ИТ общество, пионер във въвеждането на геоинформационните системи (ГИС) в България и признат авторитет в сферата геоинформатиката.
През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и частни организации.
Член е на Управителния съвет на единствената Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE) и на Българската асоциация за геопространствени информационни системи (БАГИС). Тя е сред учредителите на АФСЕА България, член на Управителния съвет на Българската асоциация по картография, както и член на Комисията по законодателна дейност към Управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).