Даниел Панов председател на НСОРБ

Даниел Панов

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено през 1996 г. от 1/3 от общините. Постепенно, в резултат от активната му дейност, към него се присъединяват всички 264 общини. Сдружението е единствената национално представителна организация на местните власти в България.