Участници

Деница Николова заместник-министър на МРРБ и ръководител на УО на ОПРР

Деница Николова Г-жа Деница Николова е магистър по икономика, има специализация по мениджмънт на Конфедерацията на холандската индустрия и работодатели и специализация в Rotary International, Ню Йорк. Специализирала е в областта на финансовия контрол, докладването на нередности и сертифицирането на средства от ф..

повече

Арх. Здравко Здравков Главен архитект, Столична община

Арх. Здравко Здравков Арх. Здравко Здравков е роден в Плевен през 1972 г. Завършва ВИАС (днес УАСГ), специалност „Архитектура” през 1997 г. Дипломира се с проект за търговски център, за който получава награда от Камарата на архитектите. С опит в администрацията, бил е началник на сектор „Градоуст..

повече

Иван Велков заместник-председател на Столичен общински съвет

Иван Велков Роден е на 07.11.1970 г. в гр. София. Висшето си образование завършва в Пекински Столичен Университет по бизнес и икономика.   Член на политическа партия Зелените и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.   Заместник-председател на постоянната к..

повече

Даниел Панов председател на НСОРБ

Даниел Панов Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е учредено през 1996 г. от 1/3 от общините. Постепенно, в резултат от активната му дейност, към него се присъединяват всички 264 общини. Сдружението е единствената национално представителна организация на местните власти в Бълга..

повече

Светослава Георгиева изпълнителен директор на Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България

Светослава Георгиева

Надя Данкинова изпълнителен директор на „Фонд за устойчиво градско развитие“

Надя Данкинова Надя Данкинова е родена в Ямбол. Магистър е по социално икономическо планиране и публични финанси от УНСС. Опитът й в банковия сектор е като офис мениджър на регионален офис на "Сосиете Женерал Експресбанк". В публичния сектор работи като зам. областен и областен управител на Ямбол,..

повече

арх. Любо Георгиев изпълнителен директор ОП „Софпроект-ОГП“ и ръководител екип „Визия за София“

арх. Любо Георгиев Любо Георгиев (1981, София) е архитект. Той завършва средното си образование в Шотландия през 2000г. и започва да учи архитектура в IUAV във Венеция (Италия). Дипломира се с магистърска степен през 2007г. от TU в Делфт (Холандия). След завършването си той работи като архитект в Manzelle Studio di..

повече

инж. Теодор Петков кмет на район „Витоша“

инж. Теодор Петков Г-н Петков е роден през 1975г. в гр.София. Завършил е в ХТМУ София специалност информационни и управляващи технологии и индустриален мениджмънт. Притежава магистърска степен по "Индустриален мениджмънт" и специализация по "Политически мениджмънт" в Съвета на Европа в С..

повече

Евгения Караджова управител на „Есри България”

Евгения Караджова Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика". Тя е дългогодишен представител на българското ИТ общество, пионер във въвеждането на геоинформационните системи (ГИС) в България и признат авторитет в сферата геоинформатиката. П..

повече

урб. Нурхан Реджеб София - град за хората

урб. Нурхан Реджеб Нурхан завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по г..

повече

Проф. д-р Михаил Цанков Управител, Иркон

Проф. д-р Михаил Цанков Михаил Цанков е завършил УАСГпрез 1973 г. Специализирал е в Центъра по приложна математика към ТУ – София, а през 1978 г. защитава дисертация и придобива научна степен  к.т.н. (доктор). Постъпва в катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции” през 1978 г. като асисте..

повече

Арх. Ани Маркова криейтив мениджър, Иво Петров Архитекти

Арх. Ани Маркова Арх. Ани Маркова е завършила архитектура през 2001 година в УАСГ, катедра Градоустройство с тема на дипломната работа “Западното направление на София – Бул.“Тодор Александров”. В периода 2002 – 2005 години работи като изследовател в научен проект „Практичес..

повече

Ивелина Стратева директор на дирекция “Икономика и стопански дейности” , Община Бургас

Ивелина Стратева Ивелина Стратева е родена на 20 октомври 1976 г. Завършила е Икономически университет - Варна със специалност „Икономика и управление на индустрията“.  Има придобита магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов"..

повече

Васил Такев главен мениджър продажби LP&DM, ABB

Васил Такев Васил Такев е завършил Техникум по Електротехника и Автоматика. Има магистърска степен от Технически Университет София в специалността „Електрически машини и апарати“ и магистърска степен по бизнес администрация от Шефийлдския университет.Кариерата си започва в собствена фирма за прое..

повече

Тодор Тодоров старши експерт Трансконсулт-22 ООД и преподавател УАСГ, катедра Пътища

Тодор Тодоров Образование:             Магистър - Строителен инженер „Транспортно строителство”  Университет за архитектура, строителство и геодезия –София ;1983 година Инструктор на одитори по пътна безопасност Програма „Партньорство ..

повече

проф. д-р инж. Стоян Братоев изпълнителен директор на „Метрополитен”

проф. д-р инж. Стоян Братоев Проф. д-р инж. Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е през 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския т..

повече

Инж. Стефан Чонков проектов ръководител, „Джи Пи Груп” АД

Инж. Стефан Чонков

арх. Фарид Пактиавал Пактиавал Архитекти

арх. Фарид Пактиавал Фарид  и Елена Пактиавал са завършват архитектура в УАСГ. Работят известно време в различни архитектурни бюра, където натрупват опит в проектирането на жилщни и обществени сгради в страната и за чужбина. През 2005 година сформират свой екип, с който реализират множество инфраструктурни обект..

повече

Инж. Климент Иванов началник на група строителни обекти в "СТАНИЛОВ" ЕООД

Инж. Климент Иванов Инж. Климент Иванов е завършил Техникум по Архитектура, Строителство и Геодезия „Христо Ботев“, София, специалност строителство на метрополитени и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, степен – Магистър, с квалификация Строителен инженер по хидротехническо строите..

повече

Христиан Петров изпълнителен директор, "Център за градска мобилност" ЕАД, София

Христиан Петров

инж. Светослав Пехливанов ръководител "Строителство", "Геострой"

инж. Светослав Пехливанов

инж. Владислав Петров ръководител обект на МС 18 "Трейс груп холд"

инж. Владислав Петров Завършил е ВСУ “Черноризец храбър“, Варна, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Ръководител проект  в изграждането на МС 21 и прилежащ участък в кв. Дружба, в момента ръководи строителството на метрополитен, обособена позиция 2, с две МС в кв. „Овч..

повече

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Research & database платформа:

Партньори: