ФОРУМ ГРАДЪТ 2017

ФОРУМ ГРАДЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за шеста поредна година. Целта му е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Защо да участвате във ФОРУМ ГРАДЪТ:
— Градските лидери споделят своята визия и стратегия за приоритетите
при градското управление
— Бъдещи проекти и проектни идеи, които променят българските градове
— Експерти коментират тенденциите и предизвикателствата при развитието на
градовете
— Водещи компании представят иновативни решения и продукти, свързани с по-
ефективно управление на градските процеси